Juridische vermeldingen

Laatste update: 19 september 2021

Uitgever: www.risecard.eu is een website die wordt beheerd en gepubliceerd door Rise Financials BV/SRL (handelend onder de commerciële naam en het handelsmerk RISE), geregistreerd met ondernemingsnummer 0741.614.389 en met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, Koninglaan 107, België.

Rise Financials BV/SRL treedt op als agent (betalingsdienstaanbieder) van de vennootschap Treezor SAS. Treezor SAS is een instelling voor elektronisch geld die is erkend en geregistreerd bij de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) onder het nummer 16798. In zijn hoedanigheid van (betalingsdienstaanbieder) agent is Rise Financials BV/SRL bij de ACPR geregistreerd onder nummer 94733.

Telefoonnummer: +32 (0) 471 62 47 14

E-mail: support@risecard.com

BTW-nummer: BE ****0741.614.389

Directeur: Morgan Wirtz